EduScience

EduScience is specialist in wetenschap, natuur- en technologieonderwijs op de basisschool. 
EduScience verzorgt professionaliseringstrajecten en coaching-on-the-job.

Wetenschap, natuur en technologie (WNT) is een breed vakgebied dat is onder te verdelen in: levende systemen (biologie), niet levende systemen (natuurkunde, scheikunde), aarde en ruimtesystemen (ecosysteem, waterkringloop, de aarde als een systeem), technische systemen (productie, constructie, transport, communicatie) en mathematische systemen (meten en meetkunde).

WNT vraagt om een rijke leeromgeving waar alle ruimte is voor onderzoekend en ontwerpend leren. Een methode als basis of bronnenboek. aangevuld met opdrachten en activiteiten waarbij leerlingen zelf ontdekken, experimenteren en onderzoeken.

Kinderen leren op diverse manieren en hebben baat bij afwisselende werkvormen in het programma. Uit onderzoek blijkt bovendien dat kinderen door onderzoekend leren tot een beter begrip komen.


EduScience heeft zicht op de praktische mogelijkheden en neemt werk uit handen. EduScience helpt basisscholen snel op weg bij het samenstellen van opdrachtbakken, het opstellen van een werkplan, beschrijven van een leerlijn, het bouwt websites en koppelt een weerstation aan de schoolwebsite.

Het verder ontwikkelen van talent van leerlingen staat centraal. EduScience besteedt veel zorg aan producten waarmee kinderen hun talenten kunnen ontdekken op gebied van wetenschap, natuur en technologie. Van leren programmeren tot onderzoek in de schoolomgeving. Van zelf bedenken hoe je met elkaar de 3D printer kunt terugverdienen tot onderzoekend en ontwerpend leren. Bij WNT onderwijs draait het om kennis, vaardigheden en bevorderen van een onderzoekende, probleemoplossende houding. 

Op de basisschool wordt de interesse voor wetenschap, natuur en technologie gewekt. Kennis van de eigen omgeving, van de wereld om je heen wordt vergroot. Zo ontdekken leerlingen bijvoorbeeld dat dingen ergens gemaakt worden en dat ontwerpers over nagedacht hebben. Ze maken kennis met beroepen. Zo wordt de kans groter dat leerlingen later een vervolgopleiding of studie gaan doen in wetenschap en technologie. Op de arbeidsmarkt is structureel een grote vraag naar beta's.

Leerlingen doen onderzoek in de schoolomgeving aan o.a. het weer, water, biodiversiteit en ontdekken dat er iets te meten valt. Bovendien is het prettig om in de natuur actief te zijn en leren kinderen natuur waarderen. Later kunnen ze er dan ook zorg voor dragen.