Verdieping


'Leerlingen willen wel, die vinden het allemaal heel boeiend, staan open voor nieuwe dingen, leren heel snel. Maar iemand moet het aanbieden, De grote taak ligt bij de leerkrachten, daarom is het zo belangrijk dat leerkrachten affiniteit krijgen met WNT.- Andre Kuipers, ambassadeur Techniekpact.www.abcmaken.nl

www.kennismakensamenleren.nl

www.fabklas.nl

http://makered.nl/
Onderstaande websites en achterliggende downloads helpen u op weg met wetenschap, natuur- en technologieonderwijs. O.a. voor wie zijn visie aan het vormen is.

September 2016 - www.wentindeklas.nl

In het Nationale Techniekpact is opgenomen dat alle basisscholen in 2020 structureel wetenschap en technologie moeten aanbieden. Vanuit verschillende stimuleringsprogramma's worden scholen ondersteund om ruimte te maken in het curriculum, het team te professionaliseren en middelen vrij te maken. Meer dan de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs geeft aan het moeilijk te vinden wetenschap en technologie een plek in de klas (of les) te geven en vraagt om hulp. De site www.wetenschapentechnologieindeklas.nl biedt ondersteuning voor zowel schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten op zowel theoretisch als praktisch niveau en moet de start van wetenschap in de klas ondersteunen.


Oktober 2014 - Kiezen voor technologie Download

Mei 2013 - Advies verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs 

Wetenschap en technologie moeten veel meer tijd en prioriteit krijgen op de basisschool. Dat is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie veronderstelt. Daarnaast is de verwachting dat meer kinderen voor technische beroepen zullen kiezen, als ze vroeg enthousiast worden gemaakt voor dit domein. Download via PO-Raad of Platform Bèta Techniek


2010 - Wetenschap en techniek, een domein in ontwikkeling 

Hier is (op bladzijde 43) de indeling in vijf systemen voor wetenschap en technologie te vinden. Niets nieuws, want gekoppeld aan de kerndoelen, maar wel een mooie bril om eens doorheen te kijken naar de leerlijn WNT op school.


2006 - Kerndoelen basisonderwijs www.slo.nl/primair/kerndoelen