Leerlijn O&O

Lessenseries Onderzoeken en Ontwerpen
Door het werken met opdrachtbakken doen leerlingen allerlei vaardigheden op, leren ze samenwerken en maken ze kennis met verschillende materialen. Scholen kunnen dit goed afwisselen met lessenseries onderzoekend en ontwerpend leren. Heel belangrijk, want daarbij gaat het om uitdagingen waarvoor leerlingen zelf oplossingen bedenken en waar het veel meer aankomt op creativiteit, samenwerken, computual thinking en andere 21e eeuwse vaardigheden. U kunt denken aan:

Onderzoeken en ontwerpen in de klas

http://techniektoernooi.nl

Uitdagingen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 onderzoeken en ontwerpen

http://wetenschapentechnologie.slo.nl/
o.a. Ontwerp en bouw je eigen dierentuin, groep 1-8

Wetenschap en technologie met kleuters! 40 activiteiten in de inspiratiemap ‘Onderzoekend en ontwerpend spelen’.

www.maakkunde.nl
Onderzoeken en ontwerpen voor groep 5-8

www.designathon.nl
Onderzoeken en ontwerpen voor groep 5-8

www.natuurentechniek.nl Wetenschap, natuur en technologie op Daltonschool Neptunus, groep 1-8

www.abcmaken.nl Kinderen willen maken in het onderwijs. En dat wil ABC van het maken op een positieve manier stimuleren.

www.e-nemo.nl/nl/scholen/primair-onderwijs/lesmateriaal/lesmateriaal/ruimtevaart-en-sterrenkunde                Lesmateriaal 'Ruimteschip Aarde' bestaat uit een startles 'Retourtje ruimte' en drie modules: Mens & aarde, Alles wat leeft en Weer & klimaat. 

www.natuurentechniek.nl/birdtracking Op reis met trekvogels (birdtracking) Leerlingwerkboekje, powerpointen leerkrachthandleiding. Twee lessen voor groep 6, 7 en 8. 

https://digitalartlab.nl/projecten/heboconHebocon In deze robotwedstrijd met 'crappy robots' krijg je strafpunten voor high-tech gebruik. Deze regel zet het spel volledig op zijn kop en zorgt voor hilarische taferelen als de robots het in een ware mechanische sumoworstelwedstrijd tegen elkaar opnemen.

Zelf onderzoek doen

www.proefjes.nl
Proefjesboek en website waarmee leerlingen thuis een proefje kunnen voorbereiden en in de klas presenteren.

www.smartkidslab.nl
Bouw een meetinstrument, meet aan water, geluid, aarde en lucht en zet het op de kaart. Groep 5-8.

https://wow.knmi.nl/
Jouw weermetingen op de kaart! Groep 5-8.

www.uu.nl/sites/default/files/wkuu_tools4_over_stromingen.compressed.pdf
TOOLS: onderzoek naar stroming. En / of bedenk zelf met behulp van het vragenmachientje een goede onderzoeksvraag. Groep 5-8.

www.slimlerenleren.nl Uitdagend lesmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen.  


Leren programmeren

https://scratch.mit.edu Creatief met de computer.

www.csunplugged.nl Informatica zonder draadjes.

www.expeditiemicrobit.nl Digi-klooikoffer via conrad.nl inclusief boekje met introductielessen expeditie microbit.

www.skillsdojo.nl Instructiefilmpjes, oa Micro:bit

www.natuurentechniek.nl/programmeren (leerlijn 1-8)

www.kleutersdigitaal.nl