Coaching-on-the-job

EduScience helpt de werkgroep WNT, het leer- of expertteam gedurende het schooljaar en in combinatie met studiedagen voor het hele team. Bij coaching gaat het afhankelijk van vragen vanuit de school bijvoorbeeld over:

Maken van een werkplan WNT 

Met het werkplan WNT houdt de school zicht op de ‘belangrijkste verbeterpunten’ per schooljaar. In het leerplan is per groep beschreven wat er wordt aangeboden in de klas. Opdrachten zijn ook op een specifieke WNT-website terug te vinden.


Het inrichten van een WNT-lokaal of Maaklab

EduScience helpt basisscholen en kinderopvang bij het inrichten van WNT-lokalen, sciencelabs, lokalen voor onderzoeken en ontwerpen kortom ‘toplokaties’ voor wetenschap, natuur en technologie. Een uitdagende leeromgeving waar kinderen talenten kunnen ontwikkelen in een aantrekkelijke, veilig lokaal met goed gereedschap en mogelijkheden voor wetenschap, natuur en technologie, onderzoeken en ontwerpen in de klas en in de schoolomgeving.


Het samenstellen van de leerlijn

EduScience ondersteunt scholen bij het samenstellen van een leerlijn WNT met afwisselende, praktische opdrachten onderzoekend en ontwerpend leren (o.a. aangeleverd in praktische opdrachtbakken). De al aanwezige wetenschap, natuur- en technologieopdrachten kunnen worden toegevoegd aansluitend bij een methode voor natuur- en technologieonderwijs.


De bouw van een WNT-website met filmpjes bij de opdrachten, profilering en de leerlijn in beeld

EduScience bouwt functionele en makkelijk aan te passen websites (in Google sites), waar WNT-opdrachten terug te vinden zijn. Met als mogelijkheid een link naar de site vanaf de schoolwebsite. Hier meer informatie.