Een professionaliseringstraject

Professionaliseringstraject voor een school

Een professionaliseringstraject WNT bestaat uit twee of drie studiedagdelen waarin leerkrachten actief aan de slag gaan en kennis maken met wetenschap, natuur en technologie. Van opzet en organisatie van werken met zelfinstruerende opdrachtbakken tot lessenseries onderzoeken en ontwerpen. Van leerkrachtgestuurd tot leerlinggestuurd. Gedurende een schooljaar worden studiedagdelen voor het hele team gepland en data voor overleg met de werkgroep (coaching-on-the-job).

Studiedagdelen worden aangeboden op uw school of kunnen gecombineerd worden met een bezoek aan een vindplaats- of voorbeeldschool, bijvoorbeeld Daltonschool Neptunus (Amsterdam IJburg). Het team krijgt een goed beeld en ontwikkelt samen een visie op wetenschap, natuur en technologieonderwijs. Verbeterpunten worden SMART in een werkplan gevat. Zo wordt er samen met het team een begin gemaakt met een plan van aanpak op de eigen school.

EduScience heeft veel ervaring opgedaan met professionaliseringstrajecten wetenschap en technologie voor basisscholen o.a. in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Utrecht en de aan dit netwerk verbonden onderwijskundig dienstverleners en specialisten. Ook heeft EduScience goede ervaring met het begeleiden van een aantal scholen in een wijk of een aantal scholen van hetzelfde bestuur.

De eerste stap is een oriënterend gesprek om kennis te maken en wensen en mogelijkheden te verkennen.

Vraag naar de mogelijkheden!

Workshop Wetenschap, Natuur en Technologie

Op zoek naar praktische ideeën en lesmateriaal? Een leerlijn ontwikkelen waarin onderzoekend en ontwerpend leren een plaats krijgt? Nog op zoek naar waarom, wat en hoe? Dan is een studiedagdeel of workshop een eerste stap voor uw school. Met veel praktische ideeën gaan deelnemers enthousiast en geïnspireerd naar huis. Dit studiedagdeel is gevalideerd door het Register Leerkracht.

Coaching-on-the-job

EduScience helpt de werkgroep WNT, het leer- of expertteam gedurende het schooljaar door middel van coaching-on-the-job in combinatie met studiedagen voor het hele team. Bij coaching gaat het afhankelijk van vragen van de school bijvoorbeeld over:

Ondersteuning bij het maken van een werkplan WNT

Met het werkplan WNT houdt de school zicht op de ‘belangrijkste verbeterpunten’ per schooljaar. In het leerplan is per groep beschreven wat er wordt aangeboden in de klas. Opdrachten zijn ook op een specifieke WNT-website terug te vinden.

Het inrichten van een WNT-lokaal of Maaklab

EduScience helpt basisscholen en kinderopvang bij het inrichten van WNT-lokalen, sciencelabs, lokalen voor onderzoeken en ontwerpen kortom ‘toplokaties’ voor wetenschap, natuur en technologie. Een uitdagende leeromgeving waar kinderen talenten kunnen ontwikkelen in een aantrekkelijke, veilig lokaal met goed gereedschap en mogelijkheden voor wetenschap, natuur en technologie, onderzoeken en ontwerpen in de klas en in de schoolomgeving.

Het samenstellen van een leerlijn wetenschap, natuur en technologie

EduScience ondersteunt scholen bij het samenstellen van een leerlijn WNT met afwisselende, praktische opdrachten onderzoekend en ontwerpend leren (o.a. aangeleverd in praktische opdrachtbakken). De al aanwezige wetenschap, natuur- en technologieopdrachten kunnen worden toegevoegd aansluitend bij een methode voor natuur- en technologieonderwijs.

WNT website (zie kop 'diversen' hieronder voor meer info)

Overdracht van WNT website zodat de school deze zelf verder kan bewerken.

Inzet coördinator WNT op school

Inzet WNT coordinator op school

Via EduScience kunt u ook een vakleerkracht / coördinator wetenschap, natuur en technologie op uw school of scholengroep inschakelen. Een effectieve manier van onderwijsvernieuwing.

Inzet van EduScience op projectbasis is handig op het moment dat de school aan het begin van een ontwikkeltraject staat en daarbij hulp kan gebruiken. Daarbij kunt u denken aan een dag of dagdeel per week voor een periode van een half jaar tot een jaar. EduScience geeft de lessen, de leerkrachten lopen mee, doen zelf succeservaringen op, krijgen er vertrouwen in en doen het daarna zelf.

EduScience biedt zo via teach-the-teacher ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van wetenschap-, natuur- en technologieonderwijs op uw school.

WNT-opdrachtbakken

''Wij zijn de afgelopen weken aan de slag gegaan met de bakken die EduScience heeft geleverd en het werkt super. De kinderen zijn enorm enthousiast en ik geniet er ook van om de middagen te begeleiden.' - WNT-coördinator op de Prins Bernhardschool in Dordrecht.

Kennis maken met opdrachten wetenschap en technologie is een goed begin

EduScience neemt de school graag veel werk uit handen door het samenstellen van WNT-opdrachten. Denk daarbij aan opdrachtbakken voor:

  • groep 3-8 (basisset van 60 opdrachten)

  • groep 3-4 of 5-6 of 7-8 (20 opdrachten)

Door het samenstellen van opdrachtbakken neemt EduScience leerkrachten veel werk uit handen. Deze set opdrachten is door de school zelf verder uit te bouwen met wat er al op school is aan opdrachten. Zo vernieuwd en verbeterd de leerlijn WNT en breidt deze verder uit.


Opdrachten wetenschap, natuur en technologie

WNT-opdrachten kunnen aangeboden worden in de klas gekoppeld aan thema's of gekoppeld aan de weektaak. Scholen doen dit op verschillende manieren. Op Daltonschool Neptunus heeft elke leerling een eigen werkboekje met ruim 25 zelfinstruerende opdrachten per groep. Er wordt in tweetallen samengewerkt aan opdrachten. Om de week staat WNT hier 1,5 uur op het programma. Soms doen ze één opdracht en soms wel drie. Het maakt dus niet uit hoe lang een opdracht duurt of hoe lang de leerlingen er over doen. En is het veel werk dan wordt er de volgende les verder aan gewerkt. Neem een kijkje op www.natuurentechniek.nl voor meer informatie, opdrachten en een voorbeeld van de voorkant van een werkboekje met overzicht per leerjaar.

Het werken met opdrachtbakken wordt afgewisseld met lessenseries ontwerpen en onderzoeken. De leerlijn O&O in combinatie met opdrachten waarbij leerlingen vaardigheden aanleren staat hiermee binnen no-time. Een opzet die zich in de praktijk ruim bewezen heeft en zich verder vernieuwd.

'Via Eduscience hebben we opdrachtbakken aangeschaft die het ontdekkend en samen leren erg stimuleren. We zien dat de slimme kinderen hierdoor worden uitgedaagd omdat ze zelf kunnen onderzoeken, wetenschap kunnen ondergaan. Leerlingen met een achterstand worden juist weer enorm gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. Die activiteiten zijn we in de afgelopen jaren gaan uitbreiden: zo heeft groep 7 bijvoorbeeld voor de kleuters een watermuur gemaakt waarmee ze kunnen zien hoe water kan stromen. Samen met de kleuters hebben de leerlingen de muur getest, en nu staat deze permanent bij groep 1 en 2." - Judith van der Lee, directeur Groene Alm Utrecht.

Overig aanbod

Samenwerking Jetnet&Technet

Aha! Wetenschap en techniek zo doe je dat!

EduScience biedt schoolteams in samenwerking met Jetnet&Technet (voorheen techniektalent.nu) de workshop Aha! Wetenschap en techniek, zo doe je dat! De workshop wordt met regelmaat of door EduScience of door een van de techniekcoaches van PTvT gegeven.

In deze workshop denk je als team na over hoe jullie Wetenschap & Techniek in het lesprogramma kunnen verweven. Van groep 1 tot en met groep 8. Gezamenlijk buigen jullie je over de koers die de school wil inzetten: hoe ver zijn jullie al? Wat zijn de ambities? Welke stappen zijn daarvoor nodig? Zo komen jullie tot een werkplan op maat waarmee het hele team de volgende dag al aan de slag kan, met ieder genoeg ideeën voor mooie W&T-lessen in de eigen groep.

“Wij zijn al een paar jaar enthousiast bezig met Wetenschap & Techniek, vooral rondom projectweken. We willen nu toe naar een doorlopende leerlijn. Tijdens de workshop kregen we veel goede, praktische tips. Dat gaf echt een impuls aan onze plannen, er is van alles gaan borrelen!” Annelies Siezenga - CBS De Wadden.

Op de website van Jetnet vindt u meer informatie en meld je je school eenvoudig aan.

EduScience is Biologie Plus Trainer

NWT-training

Leer in drie dagdelen een leerplan Natuur, Wetenschap en Techniek op te zetten en leer hoe je lesgeeft met de ontwerpcyclus en de onderzoekscyclus.

Rik Kuiper (EduScience) is ‘Biologie Plus Trainer’ en biedt deze training in samenwerking met Tycho Malmberg (NIBI/Biologie Plus School).


Data Trainingstraject - voorjaar 2021

Dag 1:Utrecht

Dag 2: Neptunus Amsterdam

Dag 3: Utrecht

Meer informatie over precieze data, kosten, inschrijven en doelen van deze training voor leerkrachten basisonderwijs.

En ervaringen van leerkrachten:

http://biologieplusschool.nl/pagina/ervaringen


Bouw van WNT-websites voor scholen

Praktisch in de klas, uithangbord en platform

Basisscholen bouwen een WNT-website o.a. als uithangbord voor WNT-onderwijs, als platform voor de WNT-coördinator en het maakt WNT-opdrachten voor leerlingen leuker door makkelijk terug te vinden filmpjes bij opdrachten.

Google websites zijn eenvoudig zelf te bewerken zonder dat daar opnieuw ondersteuning bij nodig is. Meet the future!

Enkele voorbeelden:

www.natuurentechniek.nl Wetenschap, natuur en technologie website van Daltonschool Neptunus, Amsterdam IJburg. Voor leerlingen, ouders en team.

https://sites.google.com/site/duurzaamoio/home OIO staat voor Onderwijs Innovatie en Onderzoek. In juni 2018 is het OIO project 'Samen sterk voor duurzaamheid' gestart om AMOS basisscholen op gebied van duurzaamheid met elkaar te verbinden.

https://sites.google.com/view/wntdacosta/home WNT-website voor leerlingen, ouders en team van de Da Costa school in Soest.

EduScience ontwikkelt lesmateriaal

Ruimteschip Aarde - groep 7 en 8

Astronaut André Kuipers vertrekt 30 november 2011 voor een missie van een half jaar naar het ruimtestation ISS. Met Ruimteschip Aarde, een uniek educatief project, hebben leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs (en van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs) de kans om in aanraking te komen met de avontuurlijke wereld van wetenschap en techniek.

EduScience heeft in samenwerking met Nemo een inleidende les en drie lesmodules voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs ontwikkeld om dit goed bij de leerlingen te introduceren. Onderwerpen zijn: Mens & aarde, Alles wat leeft en Weer & klimaat. Voor het downloaden van lesmateriaal:

www.e-nemo.nl/nl/scholen/primair-onderwijs/lesmateriaal/lesmateriaal/ruimtevaart-en-sterrenkunde

WNT-kokerkast

Kokers worden normaal in de bouw gebruikt

Dit is een handige kast om werk van kinderen te parkeren tot de volgende les. Er past een A4'tje of werkboekje in en nog veel meer aan techniek werkstukken die half af zijn.

Gemaakt van:

  • 34 kokers (monotub DD kokers watervast Tetra pack karton).

  • 30 centimeter lang, 200 mm in doorsnede

  • constructieplaat 244x122cm. diepte kast 30cm.

  • kleur ombouw naar keuze.


Prijs inclusief afleveren: 800,-

Weerstation op school

Weerstation op school

Op diverse basisscholen staat een weerhut en/of weerstation gekoppeld aan de Weather Oberservations website (WOW).

In een weerhut zijn meetinstrumenten als thermometer, barometer en hygrometer te vinden. Leerlingen uit de midden- en bovenbouw doen weeronderzoek in de schoolomgeving en op basis van metingen wordt een weersverwachting gemaakt. Leerlingen ontdekken dat er iets te meten valt.

Een weerstation doet 24-uur per dag automatisch weermetingen. een meting zegt niet zoveel maar met een hele reeks kun je een grafiek maken en een trend ontdekken. Voor leerlingen in de bovenbouw die op het digibord in de klas kunnen zien wat er op dak of op het schoolplein gemeten wordt. Koppel een Davis Vantage VUE weerstation aan de schoolwebsite.

Download lesmateriaal via: globe.eduscience.nl