Ontwikkeling

In het Nationale Techniekpact (overeenkomst tussen overheid, bedrijven en onderwijs) is opgenomen dat alle basisscholen in 2020 structureel wetenschap en technologie moeten aanbieden. Maar wat is WNT-onderwijs precies, waarom is het belangrijk, hoe vernieuw of verbeter je WNT-onderwijs op de eigen basisschool en wat heeft de leerling eraan?

Wetenschap, natuur en technologie (WNT) is onderzoekend en ontwerpend leren, een breed vakgebied, dat je kunt onderverdelen in: levende systemen (biologie), niet levende systemen (natuurkunde, scheikunde), aarde en ruimtesystemen (ecosysteem, waterkringloop, de aarde als een systeem), technische systemen (productie, constructie, transport, communicatie) en mathematische systemen (meten en meetkunde).

Er zijn kerndoelen natuur en techniek voor het basisonderwijs of kerndoelen mens en natuur voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (beide uit 2006) om als uitgangspunt te nemen. Curriculum.nu legt op dit moment de basis voor de actualisatie van het curriculum van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Kinderen leren op diverse manieren en hebben baat bij afwisselende werkvormen in het programma. Op de basisschool wordt de interesse voor WNT gewekt. Leerlingen vergroten hun eigen kennis van de omgeving en de wereld om hen heen. Zo ontdekken leerlingen bijvoorbeeld dat dingen ergens gemaakt worden en dat ontwerpers en ingenieurs nadenken over hoe ze iets makkelijker kunnen maken of een probleem kunnen oplossen. Nog belangrijker is natuurlijk dat leerlingen hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Ook maken ze op school al kennis met beroepen. Zo wordt ook de kans groter dat leerlingen later een vervolgopleiding of studie gaan doen in wetenschap, natuur en technologie. Op de arbeidsmarkt is structureel een grote vraag naar beta's.

EduScience besteedt veel zorg aan producten en helpt leerkrachten en scholen om leerlingen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. Dat door ze door aanbod spelend leren in de onderbouw, kennis maken met onderwerpen en vaardigheden, lessen onderzoekend en ontwerpend leren en zelfsturend leren in de bijvoorbeeld de makerklas!

Manieren van leren

Spelend leren

Peuters en kleuters leren het beste wanneer ze ervaring kunnen opdoen met hun hele lijf. Met hun hoofd, hart en handen.

Ook voor volwassenen blijft dit natuurlijk een prettige manier om te leren. Vanaf groep 3 kunnen kinderen steeds beter lezen en wordt de wereld om hen heen groter.

Onderzoeken en ontwerpen

Werken aan opdrachten waar leerlingen allerlei vaardigheden opdoen, leren samenwerken en kennis maken met verschillende materialen wordt afgewisseld met lessen(series) onderzoekend en ontwerpend leren. Diverse uitdagingen waar leerlingen zelf oplossingen bedenken, prototypes maken, testen en verbeteren. Uitdagingen waar het nog meer aankomt op creativiteit, samenwerken, computational thinking en andere 21e eeuwse vaardigheden.

Makerklas

Maakonderwijs biedt leerlingen mogelijkheden om leerlinggestuurd te werken. Van 'Wat moet je doen?' (leerkrachtgestuurd) naar 'Wat wil je maken?' (leerlinggestuurd).

Leerkrachten leren

Het is veel leuker samen iets te ontwikkelen, kennis en inspiratie op te doen. Zo doen leerlingen op de 'Makermaandagmiddag' en leerkrachten op een studiemiddag, netwerkbijeenkomst of conferentie, met plezier succeservaringen op en ontdekken en ontwikkelen ze hun talent. Daarna wordt de leerlijn voor wetenschap, natuur en technologie verder vernieuwd.

EduScience heeft in Noord-Holland en Utrecht veel netwerkbijeenkomsten georganiseerd en verzorgd jaarlijks een workshop op de Nibi conferentie. Bijvoorbeeld over creativiteit, Birdtracking (onderzoek ganzen), Spelend leren in het Maaklab voor de onderbouw, over ontwerpen en onderzoekend leren, wetenschap, natuur en technologie, programmeren, en maken in de Makerklas.

Verder zijn er in Noord-Holland en Utrecht meer fantastische mogelijkheden om elkaar te spreken, de horizon te verleggen, ideeen op te doen en iets nieuws te leren. Bijvoorbeeld in Amsterdam bij Nemo Night at the Museum of het Maker Education lab in de Waag, en in Utrecht de W&T-academie en WKUU leergemeenschappen of de jaarlijkse NWT-conferentie, dit jaar in Lunteren met openingslezing en keuze uit ruim 30 workshops.

Achtergrond

Andre Kuipers (ambassadeur Techniekpact) ''Leerlingen willen wel, die vinden het allemaal heel boeiend, staan open voor nieuwe dingen, leren heel snel. Maar iemand moet het aanbieden, De grote taak ligt bij de leerkrachten, daarom is het zo belangrijk dat leerkrachten affiniteit krijgen met WNT.''

Tineke Smit (oud-directeur Brede School de Kinkerbuurt) “Het gaat er niet alleen om wat we kinderen willen leren, maar ook wat kinderen zelf willen weten."

Meer dan de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs geeft aan het moeilijk te vinden wetenschap en technologie een plek in de klas (of les) te geven en vraagt om hulp. Onderstaande websites en achterliggende downloads helpen u op weg met wetenschap, natuur- en technologieonderwijs.

Op leerkrachten gericht, voor wie praktisch eea wil organiseren:

www.natuurentechniek.nl (Daltonschool Neptunus)

www.natuurwetenschapentechniek.nl (Nibi)

Op bestuurders en directies gericht, voor wie zijn visie aan het vormen is:

http://wetenschapentechnologie.slo.nl/ (SLO)

www.wetenschapentechnologieindeklas.nl biedt ondersteuning voor zowel schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten op zowel theoretisch als praktisch niveau en moet de start van wetenschap in de klas ondersteunen.

2019 - Curriculum.nu

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Vanaf begin 2018 is curriculum.nu in negen teams bezig om die vraag te beantwoorden. Het ontwikkelteam Mens en Natuur heeft grote opdrachten geformuleerd en start met uitwerking van bouwstenen bij de grote opdrachten: https://curriculum.nu/ontwikkelteam/mens-natuur/ De bouwstenen vormen straks de basis voor nieuwe kerndoelen die worden vastgesteld door de Tweede Kamer.

Oktober 2014 - Kiezen voor technologie - Download

In het Nationale Techniekpact is opgenomen dat alle basisscholen in 2020 structureel wetenschap en technologie moeten aanbieden. Vanuit verschillende stimuleringsprogramma's worden scholen ondersteund om ruimte te maken in het curriculum, het team te professionaliseren en middelen vrij te maken

Mei 2013 - Advies verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs

Wetenschap en technologie moeten veel meer tijd en prioriteit krijgen op de basisschool. Dat is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie veronderstelt. Daarnaast is de verwachting dat meer kinderen voor technische beroepen zullen kiezen, als ze vroeg enthousiast worden gemaakt voor dit domein. Download via PO-Raad

2012 - Talent ontwikkelen met wetenschap en techniek

2010 - Wetenschap en techniek, een domein in ontwikkeling

Hier is (op bladzijde 43) de indeling in vijf systemen voor wetenschap en technologie te vinden. Niets nieuws, want gekoppeld aan de kerndoelen, maar wel een mooie bril om eens doorheen te kijken naar de leerlijn WNT op school.

Sarah Darwin (bioloog en achterachterkleindochter van Darwin) "We hoeven niet van de kant van de regering te verwachten dat het klimaatprobleem wordt opgelost, dat moeten we zelf doen. Er komt in de toekomst een omslagpunt waarop mensen met een duidelijke stem zeggen dat we beter voor onze planeet moeten zorgen. Dat moet wel.” - in 2009.

Sander Dekker: 'Hoe zorgen we ervoor dat technologieonderwijs meer wordt dan zomaar weer een projectje wordt hier of daar maar dat het echt structureel onderdeel wordt van het onderwijs?'

Grethe Thunberg - 'Activism works, so act' - in 2019.